文艺 > 言论/想法 > 社论:逐步解封以安全为第一考量
民航业的复工进程或快或慢,取决于新加坡第三阶段各个领域的正常化步伐和全球疫情的进展,这至少是几个月后的事。
(档案照片)
Previous Next

shè lùn社论zhú bù逐步jiě fēng解封ān quán安全wèikǎo liáng考量

21.05.2020

联合早报

 wǒ guó我国cóng4yuè7kāi shǐ开始debìng dú病毒zǔ duàn阻断jiāngzài6yuè1zhèng shì正式jié shù结束yì wèi zhe意味着kànggōng zuò工作jìn rù进入lìngyī gè一个wěn zhā wěn dǎ稳扎稳打jǐn shèn谨慎wèishàngqiáng diào强调ān quán安全desānzǒudejiě fēng解封guò chéng过程

 yǒu xiē有些rénkě néng可能duìcān guǎn餐馆xiǎo fàn小贩zhōng xīn中心kā fēi diàn咖啡店réngbù zhǔn不准tángshíxiūxiánshè shī设施réng jiù仍旧kāi fàng开放děng děng等等gǎn dào感到shī wàng失望dàn shì但是xué xiào学校néng gòu能够kāi shǐ开始fù kè复课sān fēn三分zhī yī之一deyuán gōng员工kě yǐ可以huí dào回到gōng sī公司shàng bān上班chāo guò超过fēnzhīsāndejīng jì经济huó dòng活动6yuèkāi shǐ开始huī fù恢复zhèng míng证明wǒ guó我国de2019guānbìngqíngdà dà大大gǎi shàn改善shè qū社区gǎn rǎn感染shù jù数据lián xù连续duōtiānwéi chí维持wèishǔshèn zhì甚至jiàng dī降低zhì1huò2bìng lì病例jiā qiáng加强lewǒ men我们zhú jiàn逐渐jiě chú解除xiàn zhì限制dexìn xīn信心

 jǐn guǎn尽管shè qū社区gǎn rǎn感染shòu dào受到kòng zhì控制yì qíng疫情dehuítánréngshìqián zài潜在wēi xiǎn危险wǒ men我们bì xū必须zuòhǎoxīn lǐ心理zhǔn bèi准备zàijiē duàn阶段dejiě fēng解封guò chéng过程zhōngshè qū社区gǎn rǎn感染shù jù数据réngkě néng可能qǐ fú起伏bù dìng不定ōu zhōu欧洲hán guó韩国zàijiě fēng解封zhī hòu之后debìng lì病例shù jù数据huítángěiwǒ men我们hěn dà很大dejǐng gào警告wǒ men我们bù néng不能yī xià zi一下子sōng xiè松懈xià lái下来dànbù néng不能yīn wèi因为shù jù数据deqīng wēi轻微biàn huà变化éryǐng xiǎng影响wǒ men我们dekàngshì qì士气

 cǐ wài此外dānggèng duō更多gōnglù xù陆续huí dào回到gōng zuò工作gǎng wèi岗位shàngjiāo chā交叉gǎn rǎn感染defēng xiǎn风险kě néng可能zēng jiā增加zhè shì这是róngbù dé不得wǒ men我们diào yǐ qīng xīn掉以轻心de

 èrjiē duàn阶段sānjiē duàn阶段dezhǎn kāi展开dāng jú当局méi yǒu没有zhì dìng制定yī gè一个jù tǐ具体shí jiàn biǎo时间表zhǐ shì只是shuōjiē duàn阶段kě néng可能xū yào需要xīng qī星期èrjiē duàn阶段xū yào需要yuèyì si意思hěnmíng xiǎn明显zhèjuéjiē duàn阶段zhōngzhěng tǐ整体shè huì社会dekàngbiǎo xiàn表现lì rú例如qǐ yè企业qí tā其他gōng gòng chǎng suǒ公共场所bì xū必须yán gé严格cǎi qǔ采取ān quán安全defǎng kè访客dēng lù登陆cuò shī措施SafeEntrygè rén个人fāng miàn方面ruònénggènglì du力度zhī chí支持shǐ yòng使用hé lì合力zhuī zōng追踪TraceTogethershǒu jī手机yìng yòng应用jiēxiǎn zhù显著jiā qiáng加强dāng jú当局fáng fàn防范zhuī zōng追踪bìng lì病例denéng lì能力

 cǐ wài此外rén men人们háibì xū必须gāo dù高度zì lǜ自律bù kě不可xiāng yuē相约jù jí聚集zūn shǒu遵守shè jiāo社交jù lí距离chū mén出门dàikǒu zhào口罩deguī dìng规定bìnggǎi biàn改变yī xiē一些xí guàn习惯zàidì tiě地铁chē xiāng车厢nèibì miǎn避免shǐ yòng使用shǒu jī手机jiǎngdiàn huà电话děng děng等等

 rì běn日本bìngméi yǒu没有fǎ lǜ法律guī dìng规定dì tiě地铁bù néng不能zàidì tiě地铁chēshàngjiǎngdiàn huà电话dànzhèchénglerì běn日本guó mín国民dezhǒnggōng gòng公共chǎng hé场合delǐ mào礼貌tā men他们dōuhuìzì jué自觉deshǐ yòng使用shǒu jī手机tōng huà通话zhī jiān之间jiāo tán交谈wài lái外来yóu kè游客zàizhè yàng这样dewén huà文化xiàhuìrù xiāng suí sú入乡随俗

 chū mén出门dàikǒu zhào口罩deguī dìng规定kě néng可能shǐ使rényǐ wéi以为kě yǐ可以ān quán安全dezàidì tiě地铁shàngjiāo tán交谈jiǎngshǒu jī手机yīn cǐ因此dāng jú当局dānkàoyù qǐng吁请shìbù gòu不够deér shì而是yīng gāi应该zàidì tiě zhàn地铁站dì tiě地铁chē xiāng车厢nèitiēshàngxiǎn yǎn显眼degào shì告示jǐ yǔ给予tí xǐng提醒jiǔ ér jiǔ zhī久而久之zhèkě yǐ可以xíngchéngzhǒngshè huì社会yā lì压力

 cānyǐnzhěbāo kuò包括xiǎo fàn小贩zhōng xīn中心deshú shí熟食dànglǐ fà shī理发师měi fà shī美发师děng děng等等gōng zuò工作shídàikǒu zhào口罩bì xū必须cóng cǐ从此chéng wéi成为zhǒngyè jiè业界deguī ju规矩

 jiē duàn阶段ràngqǐ yè企业gè rén个人xué xiào学校màn màn慢慢shì yìng适应xīndegōng zuò工作xué xí学习wén huà文化èrjiē duàn阶段dedào lái到来zhì shǎo至少yàoxīng qī星期

 èrjiē duàn阶段duìqǐ yè企业shèhuìhuódòngdejìn yī bù进一步kāi fàng开放shāng chǎng商场cānyǐndefù gōng复工kě yǐ可以zēng tiān增添shì miàn市面shàngdejǐng qì景气dànfáng zhǐ防止qúndexiàn xiàng现象yīn ér因而shìgèngdetiǎo zhàn挑战zhè gè这个jiē duàn阶段defáng fàn防范nán dù难度gèng

 rén men人们delìngyī gè一个guānzhùdiǎnshìmínhángdefù gōng复工zuò wéi作为guóhángkōngshū niǔ枢纽xīnhángzhāng yí jī chǎng樟宜机场detíng bǎi停摆duìguó nèi国内dejīngyǐngxiǎngshēn kè深刻mínhángdefù gōng复工jìn chéng进程huòkuàihuòmànjuéxīn jiā pō新加坡sānjiē duàn阶段gè gè各个lǐng yù领域dezhèng cháng huà正常化bù fá步伐quán qiú全球yì qíng疫情dejìn zhǎn进展zhèzhì shǎo至少shìyuèhòudeshì

 rán ér然而wǒ men我们zàixiàn jiē duàn现阶段jiùyīng gāi应该wèizhú bù逐步chóng kāi重开biān jìng边境zuòzhǔn bèi准备wǒ guó我国zàiběnyuè chū月初ào dà lì yà澳大利亚jiā ná dà加拿大hán guó韩国niǔ xī lán纽西兰tóng yì同意jiā qiáng加强xié tiáo协调zàijiān gù兼顾gōng gòng wèi shēng公共卫生deqíng xíng情形xiàyǔn xǔ允许bì yào必要deshāng yè商业lǚ xíng旅行bìngbǎo zhàng保障quán qiú全球gōng yīng liàn供应链dechàng tōng畅通yùn zuò运作

 xīn jiā pō新加坡dezhú bù逐步jiě fēng解封sānzǒucè lüè策略pèi hé配合guó nèi国内guó wài国外deyì qíng疫情fā zhǎn发展bù dé不得cāo zhī guò jí操之过急érlǐng yù领域dejièbì xū必须kāi shǐ开始tiáo zhěng调整xīn tài心态tóng shí同时jí zǎo及早zuòhǎoān quán安全guī huà规划bù néng不能qī dài期待yuán běn原本deyíng yè营业fāng shì方式bǎo chí保持bù biàn不变

 guò qù过去yī gè一个duōyuèdezǔ duàn阻断shí qī时期yǐ jīng已经zhèng míng证明shǔzàizuò yè作业shàngdecāozuòxìngjià zhí价值bù shǎo不少gōng sī公司shùn lì顺利rànghěn duō很多yuán gōng员工zàijiābàn gōng办公yīn cǐ因此jièxiàn zài现在jiùbì xū必须wèizhèzhí chǎng职场huán jìng环境xīnqū shì趋势zuòhǎozhǔn bèi准备yíng jiē迎接yī gè一个hòuguānbìngshí dài时代dedào lái到来