新闻:每周热点 > 关爱与体谅 > 鸡饭摊老板帮助请垃圾屋老人
鸡饭摊老板透露,他瞄到老哥哥(右)右脚的拖鞋一边断了,就把刚买的凉鞋脱下来给他穿,打烊后自己赤脚搭地铁回家。
(受访者提供)
Previous Next

fàntānlǎo bǎn老板bāng zhù帮助qǐnglā jī垃圾lǎo rén老人

08.11.2019

联合晚报

duōzǒubāngrénbāngdào dǐ到底zhùzàilā jī垃圾deyī duì一对xúnxiōng dì兄弟dàoniú chē shuǐ牛车水chīmiǎn fèi免费fànlǎo bǎn老板kàngē ge哥哥tuō xié拖鞋chuān穿duànjìnggāngmǎideliáng xié凉鞋tuōxiàxiāngsòngyīndǎ yàng打烊hòushēn yè深夜mǎibù dào不到xiélǎo bǎn老板gān cuì干脆chì jiǎo赤脚dì tiě地铁huí jiā回家míngtuì xiū退休shègōngzhī qíng知情hòuzuóqīn zì亲自jiā fǎng家访xiǎo shí小时quànlǎoxiōng dì兄弟qīng lǐ清理lā jī垃圾háizhǔn bèi准备chí xù持续shàng mén上门gǎi shàn改善jiāhuán jìng环境dàitā men他们shēn qǐng申请zhèng fǔ政府bǔ zhù补助

rè xīn热心zhùréndefàntānlǎo bǎn老板42suìtuì xiū退休shègōng63suìdōuyuànjù míng具名

sòngxiéyī mù一幕fā shēng发生zàimàishìwēishú shí熟食zhōng xīn中心mǒufàntāngāi chù该处yǒujiāfàntānshí jiān时间shìliǎngzhōuqiánde10yuè23zhōu sān周三wǎn shàng晚上8shízuǒ yòu左右

fànlǎo bǎn老板shòuxúnshítòu lù透露lǎoxiōng dì兄弟měi zhōu每周zhì shǎo至少sāntiāndàofàntānyòng cān用餐dōumiǎn fèi免费zhāo dài招待sòngbēishǎotángkā fēi咖啡

lǎodì di弟弟shuōtā men他们jīng cháng经常zhǐ shì只是zǎo shàng早上chīmiàn bāo面包chēngzhěngtiānlǎogē ge哥哥ěr duo耳朵líng guāng灵光shuāng jiǎo双脚yǒu diǎn有点fā hēi发黑dàng wǎn当晚miáodàolǎogē ge哥哥yòujiǎodetuō xié拖鞋yī biān一边duànleháituōzhezǒu lù走路hěnqí guài奇怪méirénfā xiàn发现jué de觉得hěnnán guò难过jiùgāng20yuánmǎideliáng xié凉鞋tuōxià lái下来gěichuān穿

dàng wǎn当晚yī zhí一直guāngjiǎokāitāndào10shífù jìn附近xiédiàndōudǎ yàng打烊zhǐ hǎo只好chìzhejiǎodì tiě地铁huíwū lán兀兰zhù jiā住家

shègōngtīng shuō听说lǎo bǎn老板sòngxiéshì jì事迹hòuzuóqīn zì亲自dàojǐnmàojiā fǎng家访xiǎo shí小时shēn rù深入liǎo jiě了解lǎoxiōng dì兄弟qíng kuàng情况

tòu lù透露chénxìngxúnxiōng dì兄弟jiāzhùjǐnmàosānfángshìyī dù一度lā jī duī垃圾堆dàotiān huā bǎn天花板céngyǒuyì gōng义工dǎ lǐ打理dànrú jīn如今liǎngfáng jiān房间kè tīng客厅réngduī mǎn堆满zá wù杂物fáng jiān房间bù néng不能shuìjiā lǐ家里dexǐ yī jī洗衣机bīng xiāng冰箱dōuhuàilegē ge哥哥zàikè tīng客厅cǎo xí草席dì di弟弟zàixiá xiǎo狭小deliàngjiāndǎ dì pū打地铺

shuōdāng shí当时dì di弟弟chū mén出门bāngrénmàibàozhǐgē ge哥哥rénzàijiāqǔ dé取得xìn rèn信任hòugěigē ge哥哥yī xiē一些xiàn kuǎn现款ràngmǎishí wù食物bìngbiǎo shì表示huìjì xù继续shàng mén上门bānggòu zhì购置jiǎn dān简单deshā fā沙发diàn shì电视dànyàogē ge哥哥chéng nuò承诺qīng lǐ清理lā jī垃圾

shuōdōng xī东西shě dé舍得diūyàomàn màn慢慢zàikànfā xiàn发现dejiǎoyǒuxuè yè血液shū sòng输送wèn tí问题dànméikànyī shēng医生méichī yào吃药guò hòu过后dàoshè zài设在fù jìn附近lián luò联络suǒdeguó jiā国家fú lì福利lǐ shì huì理事会gēndāng jú当局gōu tōng沟通fā xiàn发现zhèduìlǎoxiōng dì兄弟kě yǐ可以shēn qǐng申请yī xiē一些zhèng fǔ政府bǔ zhù补助zhǔn bèi准备duōláixié zhù协助tā men他们gǎi shàn改善jiāhuán jìng环境bànshǒu xù手续shēn qǐng申请yuánzhùjīn

dāng nián当年chéng nuò承诺ā gōng阿公yàozhào gù照顾lǎo rén jiā老人家

wèishí jiàn实践duìā gōng阿公dechéng nuò承诺fàntānlǎo bǎn老板bàn nián半年láiměi tiān每天bàn jià半价rànglǎo rén jiā老人家chībǎoměi zhōu每周sānwú xiàn qī无限期miǎn fèi免费ràngbǎimínglǎo rén老人chīliǎngcān

lǎo bǎn老板shuō19suìjiùbāngā gōng阿公zàiwū lán兀兰yī jiā一家kā fēi diàn咖啡店màifànjǐnā gōng阿公yàoyǒunéng lì能力jiù yào就要duōzhàolǎoréndejiào huì教诲guò qù过去20duō nián多年lù xù陆续zàibù tóng不同fàntāndǎ gōng打工gēnjiǔ diàn酒店chúxué yì学艺jīn nián今年4yuèchuàng yè创业dàomàishìwēishú shí熟食zhōng xīn中心màifàn

6yuè chū月初kāi shǐ开始měi tiān每天ràngjiàn guó建国yī dài一代huòlì guó立国yī dài一代bàn jià半价1yuán5jiǎochīfànháifēn fā分发bǎizhāngyōuhuìrànglǎo rén jiā老人家měi zhōu每周sāndàotān wèi摊位miǎn fèi免费chīliǎngcāntè bié特别guān xīn关心lǎoxiōng dì兄弟měicāndōumiǎn fèi免费shèn zhì甚至ràngtā men他们dǎ bāo打包huí jiā回家

tǎnyánzì jǐ自己néng lì能力yǒu xiàn有限néngbāngdejiùzhè me这么duōzhè lǐ这里yuè4000duō yuán多元zì jǐ自己gè rén个人dǐngwǎng wǎng往往yī gè一个yuèzhījìng zhuàn净赚qiānduō yuán多元chuàng yè创业hòuměi tiān每天gōng zuò工作16xiǎo shí小时méishí jiān时间péihái zi孩子lǎo pó老婆dànwàn shì万事qǐ tóu起头nánxī wàng希望wèi lái未来hǎo zhuǎn好转kě yǐ可以qǐnggèng duō更多lǎo rén老人měizhōutiāndàozū lìn租赁sòngfàngān liáng干粮

měi zhōu每周sānláilǐngmiǎnfèicāndehóng78suìtuì xiū退休xiǎo fàn小贩shuōtānzhǔsòngcānhěn dà很大fāngcóng lái bù从来不liǎnchòuchòuháihuìgēnlǎo rén jiā老人家shuōguòmǎ lù马路yàoxiǎo xīn小心jī ròu鸡肉fàngěihěn duō很多yǒu shí有时huán gěi还给jī tuǐ鸡腿ròuyǒugěijiāodàitāng chí汤匙kuài zi筷子hé zi盒子

dān shēn单身dekuàngxìngnǚ shì女士73suìshuōměi zhōu每周sāncónglánhóng shān红山guò lái过来xiǎng yòng享用tānzhǔcháng qī长期bāng zhù帮助lǎo rén jiā老人家hěnnán dé难得fànhěnhǎo chī好吃jī ròu鸡肉hěnruǎnnèn

tuì xiū退休shègōng pànlín jū邻居néngfù chū付出gèng duō更多guān ài关爱

tuì xiū退休shègōngshuōlín jū邻居yìng fu应付chūgèng duō更多guān ài关爱yì gōng义工yīngjí zhōng集中zī yuán资源cónggēn yuán根源jiě jué解决lǎo rén jiā老人家dewèn tí问题

shègōngshuōchénxìnglǎoshuōgǎn jué感觉lín jū邻居jiē fāng街坊kàn bu qǐ看不起suǒ yǐ所以chánggēndì di弟弟niú chē shuǐ牛车水lǎo jiā老家fù jìn附近zǒuzǒuyīn wèi因为gǎn shòu感受dàofàntānlǎo bǎn老板deguān xīn关心yǒu kòng有空jiùchīmiǎnfèicān

tòu lù透露zuó tiān昨天fā xiàn发现yǒuliǎngyì gōng义工dìng qī定期shàng mén上门dìng qī定期láiliáo tiān聊天deyǒubànlìnghuìbāng máng帮忙yī fú衣服dànlǎo rén jiā老人家dewèn tí问题méi yǒu没有cónggēn yuán根源jiě jué解决jiàn yì建议dà jiā大家zuò xia坐下láitánduōzǒuliǎo jiě了解wèn tí问题zhēng jié症结jí zhōng集中shè huì社会zī yuán资源

zhèmíngqù nián去年tuì xiū退休deshègōngshuō1973niánjiā rù加入dāng nián当年deduō nián lái多年来dōuzàiqián xiàn前线zuòjiā fǎng家访chǔ lǐ处理guòhǎo xiē好些lā jī垃圾gè àn个案

shēn shēn深深gǎn jué感觉yàocónggēn yuán根源jiě jué解决wèn tí问题zhèng fǔ政府shègōngyīngsuí shí随时xiū dìng修订luò shí落实zhèng cè政策yì gōng义工yīnggèngyǒunài xīn耐心lín jū邻居gèngyàofù chū付出gèng duō更多guān ài关爱