新闻 > 本地 > 社论:谱写新加坡未来50年的能源故事
政府决定把太阳能发电比重,到2030年时从现在的不到1%增加至4%,这将有效降低我国的碳排放,减轻对气候变化的影响。
(何炳耀摄)
Previous Next

shè lùn社论pǔ xiě谱写xīn jiā pō新加坡wèi lái未来50niándenéng yuán能源gù shì故事

05.11.2019

联合早报

  zàiguò qù过去de50niánxīn jiā pō新加坡pǔ xiě谱写lezú yǐ足以ràngguó rén国人yǐnháodeshuǐdegù shì故事wèi lái未来nemàogōngchángchén zhèn shēng陈振声rì qián日前zàixīn jiā pō新加坡guó jì国际néng yuán能源zhōukāi mù shì开幕式shàngzhì cí致辞shíshuōwèi lái未来50niánwǒ men我们háipǔ xiě谱写lìngyī gè一个gù shì故事néng yuán能源degù shì故事

  zhòng suǒ zhōu zhī众所周知xīn jiā pō新加坡xiàn zài现在yǒusì dà四大shuǐhóuróu fó柔佛shuǐ yuán水源běn dì本地xù shuǐ chí蓄水池xīn shēng新生shuǐhǎi shuǐ海水dàn huà淡化zhèbù jǐn不仅què bǎo确保wǒ guó我国shuǐgòngdeān quán安全ràngxīn jiā pō新加坡jī lěi积累lefēng fù丰富dezhì shuǐ治水jīng yàn经验xīn jì shù新技术bìngjìn ér进而zhè xiē这些jì shù技术shū chū输出tā guó他国fēn xiǎng分享

  jì huà计划zhōngdenéng yuán能源gù shì故事tóng yàng同样qī dài期待zuò dào做到zhè xiē这些zuì zhōng最终zhèng fǔ政府yàoshí xiàn实现deshìxíng chéng形成sì dà四大kāi guān开关four Switchesquè bǎo确保xīn jiā pō新加坡denéng yuán能源gōng yìng供应shìchí xù持续dekě kào可靠detóng shí同时yòushìwǒ men我们fù dān负担dedesuǒ wèi所谓sì dà四大kāi guān开关zhǐdeshìtiān rán qì天然气tài yáng néng太阳能kuà guó跨国diàn wǎng电网tàntì dài替代néng yuán能源

  tiān rán qì天然气qí shí其实shìmù qián目前defā diàn发电zhǔ lì主力zhànzǒngfā diàn发电rán liào燃料95tài yáng néng太阳能jǐnzhànzǒng liàng总量bù dào不到1qí yú其余shìshí yóu石油méi tàn煤炭děngzàiwèi lái未来50niántiān rán qì天然气réng rán仍然huìshìzuìzhòng yào重要defā diàn发电rán liào燃料wǒ men我们bì xū必须zuòdeshìjǐn kě néng尽可能fēn sàn分散fēng xiǎn风险shǐ使gōng jǐ供给yuán tóu源头duō yuán huà多元化qí cì其次shìtōng guò通过jì shù技术gé xīn革新tí gāo提高shǐ yòng使用xiào néng效能mù qián目前wǒ men我们huò qǔ获取tiān rán qì天然气deguǎn dào管道zhǔ yào主要yǒuèrshìlái zì来自lín guó邻国deguǎn dào管道shū sòng输送èrshìyè huà液化tiān rán qì天然气LNGzhèng fǔ政府yǒu yì有意wǒ guó我国fā zhǎn发展chéng wéi成为běndeyè huà液化tiān rán qì天然气mào yì贸易shū niǔ枢纽zhènéngtuò zhǎn拓展mào yì贸易néngzēng jiā增加wǒ guó我国dechǔ cún储存néng liàng能量kān chēng堪称yī jǔ liǎng dé一举两得

  tiān rán qì天然气suīshìzuìqīng jié清洁dehuà shí化石rán liào燃料dànbú shì不是zuìhuán bǎo环保denéng yuán能源chú le除了tiān rán qì天然气lìngyī gè一个zuìzhòng yào重要denéng yuán能源kāi fā开发tú jìng途径shìzài shēng再生néng yuán能源wǒ guó我国méi yǒu没有shuǐ néng水能fēng néng风能huòdì rè地热yīn cǐ因此wéi yī唯一kě yǐ可以kāi fā开发deshìtài yáng néng太阳能zhèshìqǔ zhī bù jìn取之不尽yòng zhī bù jié用之不竭denéng yuán能源

  wǒ guó我国dì chǔ地处chì dào赤道biān yuán边缘cháng nián常年shìxiàquè shí确实bì xū必须dà lì大力kāi fā开发tài yáng néng太阳能yīn cǐ因此zhèng fǔ政府jué dìng决定tài yáng néng太阳能fā diàn发电bǐ zhòng比重dào2030niánshícóngxiàn zài现在debù dào不到1zēng jiā增加zhì4%zhèjiāngyǒu xiào有效jiàng dī降低wǒ guó我国detànpái fàng排放jiǎn qīng减轻duìqì hòu气候biàn huà变化deyǐng xiǎng影响yǒu rén有人yě xǔ也许huìgǎn dào感到yí huò疑惑wèi shén me为什么wǒ guó我国méi yǒu没有gèngzǎoquán miàn全面cǎi yòng采用tài yáng néng太阳能gè zhōng个中yuán yīn原因qí shí其实hěnjiǎn dān简单qí yī其一wǒ men我们detiān kōng天空píng jūn平均yǒu80%deshí jiān时间duō yún多云zhèdà dà大大jiǎn shǎo减少lekě yǐ可以chōng fèn充分xī shōu吸收tài yáng néng太阳能deshí jiān时间qí cì其次guò qù过去tài yáng néng太阳能jì shù技术dejìn zhǎn进展háiméi yǒu没有dá dào达到chéng běn成本xiào yì效益dejiē duàn阶段

  bù guò不过jìn nián lái近年来tài yáng néng太阳能kē jì科技yǒulecháng zú长足dejìn zhǎn进展zhuāng zhì装置tài yáng néng太阳能bǎndechéng běn成本yīn wèi因为zhōng guó中国děngguó jiā国家dà lì大力fā zhǎn发展zhèchǎn yè产业érdà dà大大jiàng dī降低háo wú yí wèn毫无疑问tài yáng néng太阳能kē jì科技háihuìjì xù继续jìn bù进步bìngtí gāo提高chéng běn成本xiào yì效益yīn cǐ因此wǒ guó我国cǐ shí此时dà lì大力kāi tuò开拓zhènéng yuán能源shìshì shí适时deguò qù过去jǐ nián lái几年来yī xiē一些zhèng fǔ bù mén政府部门fǎ dìng法定jī gòu机构jiànzhǎnjiùyǐ jīng已经jiā dà加大lezhèfāng miàn方面defā zhǎn发展lì du力度bāo kuò包括zàiwū dǐng屋顶zhuāng zhì装置tài yáng néng太阳能bǎnzàiànwàihǎi shàng海上xù shuǐ chí蓄水池zhuāng zhì装置fú dòng浮动tài yáng太阳bǎnpíng tái平台chōng fèn充分shǐ yòng使用píng dì平地yǐ wài以外dekōng jiān空间chén zhèn shēng陈振声xuān bù宣布dàolemíng nián明年quán guó全国měiliǎngzuòjiùyǒuzuòhuìzhuāng yǒu装有tài yáng néng太阳能bǎnwǒ guó我国jiē xià lái接下来jiāngdà fú大幅kuò dà扩大tài yáng néng太阳能bǎnān zhuāng安装fàn wéi范围suǒchǎn shēng产生dediàn liàng电量dào2030niánjiāngnéngmǎn zú满足yuē35wànjiā tíng家庭decháng nián常年yòngdiànxū qiú需求

  lìngliǎngkāi guān开关kuà guó跨国diàn wǎng电网tàntì dài替代néng yuán能源bāo kuò包括qīng qì氢气fā diàn发电duìyī bān一般rénlái shuō来说yě xǔ也许hái shì还是xiāng duì相对mò shēng陌生dedàntiānqiánxīnnéngyuánjí tuán集团jiùxuān bù宣布shè lì设立dōng nán yà东南亚shǒucǎi yòng采用lǜ sè绿色qīng qì氢气fā diàn发电delíngpái fàng排放jiàn zhù建筑bìngxīnkē jì科技tí gāo提高chǔ cún储存qīng qì氢气deān quán xìng安全性shí xiàn实现língpái fàng排放mù biāo目标zàixīnfā zhǎn发展yī rì qiān lǐ一日千里dejīn tiān今天wǒ men我们bù néng不能pái chú排除zàibù jiǔ不久dewèi lái未来zhèlèikē jì科技qǔ dé取得xìnggé xīn革新dekě néng xìng可能性zhì yú至于jiàn lì建立kuà guó跨国diàn wǎng电网yīn wèi因为shè jí涉及bù tóng不同guó jiā国家nán dù难度shìzuì gāo最高dedànrú guǒ如果běndeguó jiā国家néngjī yú基于ānjīng shen精神jìn xíng进行hé zuò合作zhèjiāngshìlìngxiàngyǒu zhù yú有助于tuī jìn推进qū yù区域yī tǐ huà一体化degōng chéng工程

  pǔ xiě谱写xīn jiā pō新加坡wèi lái未来50niándenéng yuán能源gù shì故事zhè gè这个guò chéng过程kěn dìng肯定jiāngchōng mǎn充满tiǎo zhàn挑战dànchōng mǎn充满lejī yù机遇wǒ men我们bì xū必须zhuō zhù捉住jī yù机遇xiàngpǔ xiě谱写shuǐdegù shì故事yī yàng一样fā huī发挥rèn xìng韧性chuàng yì创意bù jǐn不仅wán chéng完成wǒ men我们qiān shǔ签署bā lí巴黎xié dìng协定shídechéng nuò承诺zài2030niánzhī qián之前tànpái fàng排放qiáng dù强度cóng2005niándeshuǐ píng水平xuē jiǎn削减36%néngliú gěi留给zǐ sūn hòu dài子孙后代yī gè一个gèngjié jìng洁净chí xù持续gèngyǒubǎo zhàng保障deshēng cún生存huán jìng环境wǒ men我们bì xū必须xiěhǎozhè gè这个gù shì故事