娱乐 > 专题报道 > 我的韩剧男友
荧幕男友①:暖男高中生河路 (SF9金路云 饰)
(互联网)
荧幕男友②:痴情大学生黄志勋(崔普闵 饰)
(互联网)
荧幕男友③:呆萌小下属秋宰勋(孔明 饰)
(互联网)
荧幕男友④:高冷“爱豆”韩正宇(申凖燮 饰)
(互联网)
荧幕男友⑤:温柔打工仔南建(姜律 饰)
(互联网)
Previous Next

dehánnán yǒu男友

12.02.2020

诗代(国大通讯员)

 qíng rén jié情人节yòuyàoláilegè wèi各位fěn sī粉丝bù yòng不用dān xīn担心dòu hào逗号bāngxuǎn chū选出zàijìn qī近期hánzhōngdēng chǎng登场dewèilǐ xiǎng理想nán yǒu男友wèijīn nián今年deqíng rén jié情人节sòngshàngguān xīn关心

yíng mù荧幕nán yǒu男友nuǎnnángāo zhōng shēng高中生 SF9jīnyún shì

ǒu rán偶然fā xiàn发现detiān

shāshēn qíng深情huādeliáogōng

 yòutiānbù jǐn不仅shìshí kè时刻shǒu hù守护zhezhǔjiǎoyánduān wǔ端午dekuángshìnéngxié zhù协助zhǔgǎi biàn改变mìng yùn命运dezhēnmìngtiānshàn cháng擅长yòngwēn róu温柔deshuāng móu双眸zhù shì注视zhǔjiǎotóng shí同时yòunéngzhēn chéng真诚deshuō chū说出gè zhǒng各种liáomèitái cí台词chéng gōng成功lǔ huò虏获zhǔjiǎoguān zhòng观众dexīn

 hěnhuìyòngzì rán自然dān chún单纯defāng shì方式zhì zào制造lìng rén令人nèi xīn内心xiǎo lù小鹿luànzhuàngdelàng màn浪漫shùn jiān瞬间lì rú例如wèillexǐ huān喜欢xīng xing星星dezhǔjiǎojiāngkè shì课室bù zhì布置chénghào hàn浩瀚xīng kōng星空ràngduì fāng对方gǎn dòng感动luò lèi落泪shìwènshuínéngdǐ dǎng抵挡dé le得了zhè me这么chún qíng纯情làng màn浪漫dene

yíng mù荧幕nán yǒu男友chī qíng痴情dà xué shēng大学生huángzhìxūncuīmǐn shì

qǐngróng huà融化ba

shāróng huà融化rén xīn人心dewēi xiào微笑

 miǎn tiǎn腼腆dewēi xiào微笑bà qì霸气degào bái告白xì xīn细心dehē hù呵护zhèjiù shì就是wán měi完美nán yǒu男友huángzhìxūnhuángzhìxūnduìzì jǐ自己deàiháo wú毫无yǎn shì掩饰jí shǐ即使duì fāng对方shìniánshàngjiě jie姐姐yǒng yú勇于gào bái告白zhuī qiú追求zì jǐ自己deài qíng爱情

 suī rán虽然dàozuì hòu最后huángzhìxūnhái shì还是méinéngbǎi tuō摆脱chī qíng痴情nánpèi jué配角dexiù mìng宿命dànréng rán仍然méi yǒu没有fàng qì放弃háibiǎo shì表示huìděng dài等待zhǔjiǎohuí xīn zhuǎn yì回心转意detiānzhǔjiǎoàiméi guān xi没关系zhè me这么chī qíng痴情dehuángzhìxūnjiùliú gěi留给guān zhòng观众àiba

yíng mù荧幕nán yǒu男友dāiméngxiǎoxià shǔ下属qiūzǎixūnkǒng míng孔明 shì

làng màn浪漫detǐ zhì体质

shāwú dí无敌desā jiāo撒娇gōng lì功力

 zǎixūnzuìtiē xīn贴心dediǎnjiù shì就是dāngzhōngshàng si上司deài mèi暧昧duì xiàng对象gōng zuò工作bù shùn不顺shízǒnghuìxiǎng fāng shè fǎ想方设法bàn fǎ办法dòukāi xīn开心érdeshā shǒu jiǎn杀手锏jiù shì就是chāoqiángsā jiāo撒娇màiméngdegōng lì功力zǎixūnshǎshǎdemú yàng模样bù jǐn不仅néngràngshàng si上司huì xīn会心xiàodòu lè逗乐leguān zhòng观众

 cǐ wài此外zǎixūnháihuìzàishàng si上司shòu dào受到zhānánqiánnán yǒu男友qī fù欺负shíbāngchū qì出气hěn hěn狠狠degěizhānánquánzhǎn xiàn展现chūnán zǐ男子qì gài气概deyī miàn一面yǒuzhè me这么tiē xīn贴心kě ài可爱dexià shǔ下属huòtóng shì同事xiāng xìn相信gè wèi各位bái lǐng白领réndōuhuìyuàn yì愿意tiān tiān天天shàng bān上班ba

yíng mù荧幕nán yǒu男友gāolěngàidòuhánzhèngshēnxiè shì

jǐntiāndelàng màn浪漫

shāràngrénxiǎngbǎo hù保护defǎn zhuǎn反转mèi lì魅力

 kàn sì看似fēng guāng风光derén qì人气ǒu xiàng偶像hánshèngyīncháng qī长期zāo shòu遭受fēng kuáng疯狂fěn sī粉丝gēn zōng跟踪dǎo zhì导致cháng cháng常常chǔ yú处于jiāo lǜ bù ān焦虑不安deqíng xù情绪zhōngsuī rán虽然zàitái shàng台上zǒng shì总是zhǎn xiàn展现chūyì qì fēng fā意气风发debà qì霸气mú yàng模样zàitáixiàquèshìxū yào需要bèirénbǎo hù保护dexiǎonán hái男孩fǎn chā反差ménglìng rén令人xīn dòng心动bù yǐ不已

 huàsuīrú cǐ如此dāngzhǔjiǎobèisāo rǎo骚扰shíhánshèngquèhuìshíjiānwèichū tóu出头ràngshòuwěi qū委屈ǒu xiàng偶像tán liàn ài谈恋爱shìduō shù多数mèimèng mèi yǐ qiú梦寐以求deshìérhánzhèngjiù shì就是zàishì hé适合bù guò不过derén xuǎn人选

yíng mù荧幕nán yǒu男友wēn róu温柔dǎ gōng zǎi打工仔nánjiànjiāng shì

huā 22

shāhuìzuòjiā shì家事denán rén男人zuìxìng gǎn性感

 bù guǎn不管shìyī fú衣服zhǔfàndǎ sǎo打扫hái shì还是xiū lǐ修理jiā jù家具nánjiànyàng yàng样样dōudé xīn yìng shǒu得心应手jué duì绝对shìxīnhǎonán rén男人dài biǎo代表háihuìshí kè时刻xì xīn细心deliú yì留意zhǔjiǎodezhuàng kuàng状况bìngdezhào gù照顾deqǐ jū起居yǐn shí饮食lì rú例如huìzàizhǔjiǎoshēng bìng生病shíwèimǎiyàohuòtè dì特地zhǔzhǔjiǎoàichīdeliào lǐ料理děng děng等等

 nánjiànbiǎo miàn表面shàngzuǐ yìng嘴硬zàixíng dòng行动shàngquèchù chù处处wèizhǔzhuó xiǎng着想kǒuxiánzhèng zhí正直demú yàng模样ràngguān zhòng观众zhíhǎoméngxiǎnglàizàijiādù guò度过qíng rén jié情人节méiwèn tí问题ràngwàn néng万能jiā wù家务wángnánjiànwèidǎ diǎn打点yī qiè一切ba