娱乐 > 影评/读歌 > 冯伟衷遗作 绝美之旅
《北京到莫斯科》冯伟衷将沉着的个性融入角色,稳扎稳打,凭演技创造成熟感。
(新传媒戏剧组提供)
陈凤玲(左)与黄河在剧中演情侣。
(新传媒戏剧组提供)
Previous Next

féngwěizhōngyí zuò遗作 juéměizhī

24.06.2019

玲子

 běi jīng北京dàomò sī kē莫斯科shǒu
 pín dào频道 wǎn shàng晚上9.00
 shàng wǎng上网qiǎng xiān抢先kànwán13deběi jīng北京dàomò sī kē莫斯科hòutuī jiàn推荐dà jiā大家bù yào不要cuò guò错过jīn wǎn今晚zàidiàn shì电视shǒudezhèwǎngběiyóutáng táng堂堂yìnghuàzhì zuò制作dǎo yǎn导演luóshèngshìdiàn yǐng电影dǎo yǎn导演wú lùn无论fēng jǐng风景huà miàn画面huògài niàn概念dōupāidexiāng dāng相当wéi měi唯美yóu qí尤其shìzhǔ jué主角kāi shǐ开始tiě lù铁路zhīhòuyán tú沿途defēng jǐng风景zhēn shì真是juéměia
 běishìběn dì本地nánxīngféngwěizhōngdeyí zuò遗作xiāng xìn相信dà bù fen大部分guān zhòng观众xiǎngkànzhèdezhǔ yīn主因shìféngwěizhōngdànpiě kāi撇开zhè gè这个lǐ yóu理由zhèpāichūdehuà miàn画面pèi dā配搭deyīn yuè音乐néngràngzuòzàijiā zhōng家中deguān zhòng观众què shí确实gǎn shòu感受lelǚ xíng旅行cóngběijīngdàomò sī kē莫斯科detiě lù铁路zhī

 féngwěizhōngzào xíng造型xiǎn de显得lǎo qì老气
 běizuò wéi作为féngwěizhōngdeyí zuò遗作jué de觉得bù gòu不够wán měi完美féngwěizhōngyǒuwá wa liǎn娃娃脸yīn cǐ因此zào xíng造型kè yì刻意ràngkàn qǐ lái看起来chéng shú成熟xiēdànpèi dài佩戴deyǎn jìng眼镜fà xíng发型xiànglái zì来自shàng shì jì上世纪liùqī shí nián dài七十年代ràngféngwěizhōngkàn qǐ lái看起来xiàngshìchuān zhuó穿着dà rén大人yī fú衣服dexiǎo hái小孩qí shí其实méizhè gè这个bì yào必要
 féngwěizhōngjiāngchén zhuó沉着degè xìng个性róng rù融入jué sè角色wěn zhā wěn dǎ稳扎稳打fú hé符合jué sè角色suǒpíngyǎn jì演技chuàng zào创造chéng shú成熟gǎnbù bì不必kàoguò shí过时dehēikuàngyǎn jìng眼镜yīng gāi应该xiāng xìn相信deyǎn jì演技

 huáng hé黄河shìxièshàoguāngjiē bān rén接班人
 běinán nǚ男女zhǔ jué主角dōulái zì来自hǎi wài海外nánzhǔ jué主角huáng hé黄河shìtái wān rén台湾人dànzàiběn dì本地chū shēng出生18suìshíjiùchéng wéi成为jīn zhōng金钟shìniánjǐn30dezhǎn xiàn展现chūxīn jiā pō新加坡tóng líng同龄nán yǎn yuán男演员gèngyǎn jì演技zhāng lì张力zhǎng kòng掌控debiǎo yǎn表演rú guǒ如果huáng hé黄河nénghǎo hǎo好好tóng shí同时jīng yíng经营xīntáiliǎngdedeyǎn yì演艺shì yè事业jiāngyǒukě néng可能shìguān zhòng观众qī dài期待jiǔdexièshàoguāngjiē bān rén接班人chénhóngfāngzhǎndedāng xīn当心le
 xuánshì36suìdemǎ lái xī yà马来西亚yǎn yuán演员zhōng yīng中英shuāng yǔ双语néng lì能力bù cuò不错méi yǒu没有dì fāng地方kǒu yīn口音èrchénfènglíngxiāng bǐ相比xuándeyǎn jì演技lüè shèng yī chóu略胜一筹dàn shì但是xīngwèibù jí不及chénfènglíng

 chénfènglíngsānjìnzuòbù gòu不够liàngyǎn
 běishìchénfènglíngjìn lái近来jiē lián接连tuī chū推出desānzuò pǐn作品hǎoduànshí jiān时间bù jiàn不见dejiē lián接连bō chū播出xīnzuò pǐn作品chénfènglíngzàizhèsānzuò pǐn作品debiǎo xiàn表现zhōngguīzhōnglüèxiánbù gòu不够liàngyǎn
 dào shi倒是zhù yì注意dàochénfènglíngyīng gāi应该shìxiānpāiběizàipāidezuǒ lín yòu lǐ左邻右里zuì hòu最后cáipāilǎoyǒuwàn suì万岁hé yǐ何以jiàndeyīn wèi因为zàiběideqì sè气色hǎodànyǒu xiē有些xiǎoshuǐzhǒngdezhuàng tài状态zuì hǎo最好pāilǎoshízuìqiáo cuì憔悴xiāo shòu消瘦zuò pǐn作品zhuàngguān zhòng观众wú fǎ无法xiāo huà消化jiùliányǎn yuán演员běn shēn本身detǐ lì体力huìxiāo shòu消受háiwàngchénfènglíngduōzhù zhòng注重shēn tǐ身体

 jié zòu节奏bù kuài不快dàntuō
 běiměidōuyǒushǔ yú属于dejù qíng剧情zhǔ tí主题fēng jǐng风景
 gù shì故事jié zòu节奏bù kuài不快dàntuōcóngběijīngdàomò sī kē莫斯科rú guǒ如果gǎnhuǒ chē火车bù xià不下zhànzuìkuàizhǐ yào只要6dànzhèjiāngcuò guò错过yán tú沿途fēng jǐng风景yú shì于是yǒu xiē有些rénhuìhuābànyuèshèn zhì甚至liǎngyuètà zú踏足zhètànglǚ chéng旅程
 běidejié zòu节奏jiùtǐnghǎodeměizhànliū da溜达liǎngduōshǎo
 běiměichū xiàn出现debù tóng不同fēng jǐng风景dōuyǒudǎ yìn打印chéngmíng xìn piàn明信片deshuǐ zhǔn水准shìhuìràngrénjīng yàn惊艳dà zì rán大自然rú cǐ如此měi lì美丽dehuà miàn画面shè yǐng shī摄影师zàizhèyī fāng miàn一方面dehǎo hǎo好好shànggōnga
 biān jù编剧wèijiǎn huà简化jù qíng剧情xuǎn zé选择fēn wéi分为nián qián年前nián qián年前xiàn zài现在desānshí jiān时间diǎnyòng yì用意hěnhǎobì miǎn避免gù shì故事dàodàishíguān zhòng观众hùn xiáo混淆zhǐ shì只是yī xiē一些xì jié细节shàngbiān jù编剧sì hū似乎cū xīn粗心lelì rú例如chénfènglíngyǒumíngqīn qi亲戚shí jiān时间diǎntuī suàn推算kě néng可能shìnà gè那个suì shu岁数yīn cǐ因此jiāngbù néng不能jiù dú就读suǒxuégù shì故事dehòu xù后续fā zhǎn发展jiùkě néng可能le

 jié jú结局yì liào zhī wài意料之外qíngzhīzhōng
 guān kàn观看zhèwǎngduō shǎo多少yīn wèi因为féngwěizhōngérfàng shuǐ放水yāo qiú要求méinà me那么kē kè苛刻suī shuō虽说rú cǐ如此ǒu ěr偶尔fàng màn放慢jié zòu节奏kàn kan看看zhèlèiyì shù艺术àiqíngpiànnéngjiē chù接触lìngyī dào一道fēng jǐng风景
 jié jú结局deān pái安排zàiyì liào zhī wài意料之外dànzàiqíngzhīzhōngshìnéngjiē shòu接受xǐ huān喜欢dejié wěi结尾bǐ qǐ比起xǔ duō许多hǔ tóu shé wěi虎头蛇尾deběn dì本地běishuǐ zhǔn水准píng jūn平均ér qiě而且rú cǐ如此měi lì美丽dehuà miàn画面cóngwǎnggǎi chéng改成zàidiàn shì电视píngfàng yìng放映què shí确实huìgèngshǎng xīn yuè mù赏心悦目